Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne

Navigacija

Zapri navigacijo

Zapri navigacijo

Darilni boni Dolenjskih lekarn

Splošno

Javni lekarniški zavod Dolenjske lekarne, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju Dolenjske lekarne) s temi splošnimi pogoji poslovanja, določajo pravice in obveznosti z naslova poslovanja z darilnimi boni Dolenjskih lekarn.
Darilni bon je dokument, ki ga Dolenjske lekarne izdajo ob plačilu v standardni obliki. Darilni bon je izdan v vrednosti 20 €. Dolenjske lekarne so skladno s temi splošnimi pogoji zavezane sprejeti darilni bon kot plačilo za blago, ki ga prodajajo lekarne v njegovi sestavi (v nadaljevanju poslovne enote), v obdobju veljavnosti bona, ki je označen na dokumentu.

Obveznost Dolenjskih lekarn

Dolenjske lekarne pridobijo obveznosti iz darilnega bona v trenutku, ko stranka vplača vrednost darilnega bona.
Terjatev iz darilnega bona je vezana na dokument – darilni bon in pripada imetniku darilnega bona. Imetnik darilnega bona lahko zahteva izpolnitev terjatve iz darilnega bona le ob njegovi predložitvi, brez kakršnekoli identifikacije.
Dolenjskim lekarnam prenehajo veljati obveznosti iz darilnega bona s tem, ko ga njegove poslovne enote sprejmejo kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov navedenih v sklopu Rokovanje z darilnimi boni v teh splošnih pogojih.

Pravice imetnika darilnega bona

Imetnik bona lahko zahteva izpolnitev obveznosti iz darilnega bona v času veljavnosti darilnega bona v katerikoli poslovni enoti Dolenjskih lekarn.
Imetnik darilnega bona zahteva izpolnitev obveznosti iz darilnega bona tako, da bon predloži v katerikoli poslovni enoti Dolenjskih lekarn, kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Ker darilni bon ni izplačljiv v gotovini, si Dolenjske lekarne pridržujejo pravico, da ga bodo sprejele kot plačilno sredstvo le v primeru, ko bo vrednost nakupa imetnika darilnega bona enaka ali večja od nominalne vrednosti darilnega bona.
Darilni bon je prenosljiv, tako da lahko imetnik darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona in nov imetnik tako pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Rokovanje z darilnimi boni

Na darilnem bonu Dolenjskih lekarn morajo biti naslednji podatki: podpis farmacevta poslovne enote Dolenjskih lekarn, ki je bon prodal, nalepka z logom Dolenjskih lekarn ali žig poslovne enote Dolenjskih lekarn, v kateri je darilni bon kupljen in datum nakupa. V primeru, da na darilnem bonu ni vseh naštetih podatkov, ali da kakšen podatek manjka, je darilni bon neveljaven.
Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.
Z darilnim bonom ni možno kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je prenosljiv.
V primeru, da Dolenjske lekarne ugotovijo, da je darilni bon ponarejen, zavrnejo izpolnitev obveznosti iz darilnega bona.

Ostalo

Dolenjske lekarne si pridržujejo pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev z darilnimi boni brez posebne najave.
Splošni pogoji poslovanja so na vpogled na spletni strani Dolenjskih lekarn www.dolenjske-lekarne.si ter v vseh enotah Dolenjskih lekarn.
Morebitni spori med strankami, ki izvirajo, ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE