UKREPI ZA OMEJITEV ŠIRJENJA OKUŽBE S KORONAVIRUSOM
- V primeru znakov okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje) ostanite doma, zdravnika pa z bolezenskimi znaki seznanite po telefonu.
- Po zdravila v lekarno napotite zdravega svojca oziroma drugo zdravo osebo.
- Oseba, ki bo prevzela vaša zdravila v lekarni, naj bo seznanjena z vso terapijo, ki jo prejemate.
- V lekarni vzdržujte varnostno razdaljo (vsaj 1 meter).
Več si lahko preberete tukaj.

ZAPRI

Darilni boni Dolenjskih lekarn

Splošno

Dolenjske lekarne Novo mesto, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju Dolenjske lekarne) s temi splošnimi pogoji poslovanja, določajo pravice in obveznosti z naslova poslovanja z darilnimi boni Dolenjskih lekarn.
Darilni bon je dokument, ki ga Dolenjske lekarne izdajo ob plačilu v standardni obliki. Darilni bon je izdan v vrednosti 20 €. Dolenjske lekarne so skladno s temi splošnimi pogoji zavezane sprejeti darilni bon kot plačilo za blago, ki ga prodajajo lekarne v njegovi sestavi (v nadaljevanju poslovne enote), v obdobju veljavnosti bona, ki je označen na dokumentu.

Obveznost Dolenjskih lekarn

Dolenjske lekarne pridobijo obveznosti iz darilnega bona v trenutku, ko stranka vplača vrednost darilnega bona.
Terjatev iz darilnega bona je vezana na dokument – darilni bon in pripada imetniku darilnega bona. Imetnik darilnega bona lahko zahteva izpolnitev terjatve iz darilnega bona le ob njegovi predložitvi, brez kakršnekoli identifikacije.
Dolenjskim lekarnam prenehajo veljati obveznosti iz darilnega bona s tem, ko ga njegove poslovne enote sprejmejo kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov navedenih v sklopu Rokovanje z darilnimi boni v teh splošnih pogojih.

Pravice imetnika darilnega bona

Imetnik bona lahko zahteva izpolnitev obveznosti iz darilnega bona v času veljavnosti darilnega bona v katerikoli poslovni enoti Dolenjskih lekarn.
Imetnik darilnega bona zahteva izpolnitev obveznosti iz darilnega bona tako, da bon predloži v katerikoli poslovni enoti Dolenjskih lekarn, kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Ker darilni bon ni izplačljiv v gotovini, si Dolenjske lekarne pridržujejo pravico, da ga bodo sprejele kot plačilno sredstvo le v primeru, ko bo vrednost nakupa imetnika darilnega bona enaka ali večja od nominalne vrednosti darilnega bona.
Darilni bon je prenosljiv, tako da lahko imetnik darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona in nov imetnik tako pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Rokovanje z darilnimi boni

Na darilnem bonu Dolenjskih lekarn morajo biti naslednji podatki: podpis farmacevta poslovne enote Dolenjskih lekarn, ki je bon prodal, nalepka z logom Dolenjskih lekarn ali žig poslovne enote Dolenjskih lekarn, v kateri je darilni bon kupljen in datum nakupa. V primeru, da na darilnem bonu ni vseh naštetih podatkov, ali da kakšen podatek manjka, je darilni bon neveljaven.
Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.
Z darilnim bonom ni možno kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je prenosljiv.
V primeru, da Dolenjske lekarne ugotovijo, da je darilni bon ponarejen, zavrnejo izpolnitev obveznosti iz darilnega bona.

Ostalo

Dolenjske lekarne si pridržujejo pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev z darilnimi boni brez posebne najave.
Splošni pogoji poslovanja so na vpogled na spletni strani Dolenjskih lekarn www.dolenjske-lekarne.si ter v vseh enotah Dolenjskih lekarn.
Morebitni spori med strankami, ki izvirajo, ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.

Aktualne objave

02.03.2020

Nekaj informacij o koronavirusu

Kaj moramo vedeti o koronavirusu?

05.12.2019

Prenovljena lekarna v Škocjanu

Prenovljena lekarna v Škocjanu. V četrtek, 5. decembra 2019, smo odprli prenovljeno lekarno v Škocjanu.

» vse objave
Koledar dogodkov

» vsi dogodki
Zaradi ukrepov povezanih z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) bodo nekatere posovalnice Dolenjskih lekarn Novo mesto p.o. delovale po skrajšanem odpiralnem času od 18. 03. 2020 do preklica.

Lekarna Bršljin in Lekarna Mirna Peč bosta v tem času zaprti.

Hvala za razumevanje.
Zaradi ukrepov povezanih z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ima stalna dežurna lekarna (Lekarna Novo mesto) od 20.03.2020 do preklica skrajšan delovni čas dežurne službe.

Čas dežuranja:
Ob delavnikih od 20.00 do 22.00 ure.
Ob sobotah od 13.00 do 22.00 ure.
Ob nedeljah in praznikih od 7.00 do 22.00 ure.

Hvala za razumevanje.

V času dežuranja izdajamo zdravila na recepte, predpisana istega dne.
Zaradi ukrepov povezanih z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) smo v Dolenjskih lekarnah Novo mesto p.o. v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto za starejše in tiste krajane KS Bršljin, ki sami nimajo prevoza in možnosti obiska drugih lekarn, od 27. 03. 2020 dalje in do ponovnega odprtja Lekarne Bršljin organizirali dostavo zdravil na dom.
 
Za dostavo zdravil na dom kontaktirajte Lekarno Novo mesto (Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto) vsak delovnik od 8.00 do 10.00, in sicer:
na telefonski številki
07 39 32 918 ali
07 39 32 916 ali
na elektronski naslov: novomesto@dolenjske-lekarne.si.

- Dostava zdravil bo potekala med tednom od ponedeljka do petka.
- Glede na dane razmere in glede na veliko klicev, vas prosimo, da ste potrpežljivi in da, če je to potrebno, pokličete večkrat.
- V primeru, da zdravila naročate preko elektronske pošte, vas prosimo, da posredujete naslednje podatke: Ime in priimek, ime zdravila in jakost zdravila, če je več variant pakiranja, navedite katero pakiranje želite, navedite vaš kontakt kamor vas lahko kontaktiramo. Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. vaših osebnih podatkov ne bodo zbirale ali jih kako drugače obdelovale in jih bojo takoj po dostavi zdravil uničile.

 Hvala za razumevanje.
942