Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Dolenjske lekarne Novo mesto, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Odgovorna uradna oseba: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., direktorica zavoda

Datum prve objave kataloga: oktober 2012
Datum zadnje spremembe: januar 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.dolenjske-lekarne.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen preko spletnih strani zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave zavoda, na naslovu Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.


2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja: Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, sanitetnim materialom ter farmakološkimi sredstvi za zdravljenje in za varovanje zdravja. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

Poleg navedenega opravlja zavod še naslednje dejavnosti:

 • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
  • izdajo veterinarskih zdravil;
  • izdelavo zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter njihovo preverjanje kakovosti;
  • izdelovanje kozmetičnih izdelkov;
  • opravljanje analiz kontrolno analiznega laboratorija;
  • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
  • izvajanje mentorske dejavnosti za dijake in študente farmacevtske smeri;
  • izvajanje informativne dejavnosti.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Uprava, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto:

 • Direktorica: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
  tel.: 07 39 32 902
 • Pomočnica direktorice: Meta Štupar, univ. dipl. ekon.
  tel.: 07 39 32 903
 • Računovodstvo: Katarina Bregar Markovič, univ. dipl. ekon.
  tel.: 07 39 32 914
 • Farmakoinformativna služba: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
  tel.: 07 39 32 920

Laboratoriji, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto

 • Galenski laboratorij
  Vodja: Marjeta Selak, mag. farm., spec.
  tel.: 07 39 32 923
 • Kontrolno-analizni laboratorij 
  Vodja: Marijan Balkovec, mag. farm., spec.
  tel.: 07 39 32 924

Lekarne

· Lekarna Bršljin, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
Vodja: Mirna Moderc, mag. farm.
Tel.: 05 90 78 700

· Lekarna Dolenjske Toplice, Ulica Maksa Henigmana 57, 8350 Dolenjske Toplice
Vodja: Greta Tomljanović, mag. farm.
Tel.: 07 30 65 015

· Lekarna Črnomelj, Delavska pot 5, 8340 Črnomelj
Vodja: Ivanka Štukelj, mag. farm.
Tel.: 07 30 61 591

· Lekarna Ločna, Šmarješka cesta 4, 8000 Novo mesto
Vodja: Lidija urh, mag. farm.
Tel.: 07 33 82 840

· Lekarna Metlika, Naselje Borisa Kidriča 1, 8330 Metlika
Vodja: Mirjana Dragičević, mag. farm.
Tel.: 07 36 91 292

· Lekarna Novo mesto, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Vodja: Zdenka Petruna, mag. farm.
Tel.: 07 39 32 913

· Lekarna Semič, Vajdova ulica 6, 8333 Semič
Vodja: Andrej Kraševec, mag. farm., spec.
Tel.: 07 30 67 064

· Lekarna Šentjernej, Prvomajska cesta 3b, 8310 Šentjernej
Vodja: Veronika Bregar, mag. farm.
Tel.: 07 39 34 490

· Lekarna Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan
Vodja: Martina Komar, mag. farm.
Tel.: 07 30 77 131

· Lekarna Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje
Vodja: Sandi Djurković, mag. farm.
Tel.: 07 34 81 392

· Lekarniška podružnica Mirna, Cesta na Fužine 10, 8233 Mirna
Vodja: Irena Brana, mag. farm.
Tel.: 07 34 34 446

· Lekarniška podružnica Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč
Vodja: Anica Šoba, mag. farm.
Tel.: 07 30 78 690

· Lekarniška podružnica Mokronog, Paradiž 14, 8230 Mokronog
Vodja: Marjetka Camloh, mag. farm.
Tel.: 07 34 99 010

· Lekarniška podružnica Šmarjeta, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
Vodja: Klavdija Kežman, mag. farm.
Tel.: 07 30 74 156

Organigram zavoda


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., direktorica zavoda
Naslov: Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 902
e-pošta: mira.abazovic@dolenjske-lekarne.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

Državni predpisi:

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:

http://zakonodaja.gov.si

· Zakon o lekarniški dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo /ZLD-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 36/2004)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO215.html

· Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO213.html

· Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS 23/05 UPB, 15/08, 23/08)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO214.html

· Zakon o zdravilih (Ur.l. RS 31/06, 45/08)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO4280.html

· Zakon o medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS 98/09)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO5503.html

· Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS 110/03-PB, 47/04, 16/08, 9/11)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO1391.html

· Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur.l. RS 108/99, 44/00, 2/04, 47/04)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO1388.html

· Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS 33/01)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2322.html

· Zakon o kozmetičnih proizvodih (Ur.l. RS 110/03 – UPB, 47/04)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO1378.html

· Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Ur.l. RS 59/10)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV10193.html

· Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 34/08)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_URED4786.html

FARMACEVT SVETUJE

Nasveti in predlogi naših farmacevtov.

POGOSTA VPRAŠANJA

Imate vprašanja? Preberite si pogosto zastavljena vprašanja.

DARILNI BON

Ideja za darilo? Podarite darilni
bon Dolenjskih lekarn.

Dolenjske lekarne praznujemo 40 let

Dolenjske lekarne praznujemo 40 let
PREBERI VEČ >
29 MAR2018

Zdravju prijazni dezodoranti

Potenje je naraven proces, s katerim telo uravnava telesno temperaturo in izloča toksine.
PREBERI VEČ >
04 APR2018

Gripa - farmacevt svetuje

Gripa je zelo nalezljiva bolezen in se z lahkoto širi med prebivalci. Običajno največje število obolelih beležimo konec januarja in začetek februarja.
PREBERI VEČ >
07 FEB2018